LXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec w dniu 9 listopada 2022 r., godz. 14:00

07.11.2022r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 09 listopada 2022 r. o godz. 1400 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  LXV Sesja nadzwyczajna  Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad, sprawdzenie kworum.
  2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektami.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna  Rakoczy

print

Zobacz także: