LXVI sesja Rady Gminy Zgorzelec

24.11.2022r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. a) PROTOKÓŁ Nr LXIII/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26 września 2022 b) PROTOKÓŁ Nr LXIV/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 28 października 2022 r. sesja nadzwyczajna
  4. c) PROTOKÓŁ Nr LXV/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 28 października 2022 r. sesja nadzwyczajna
  5. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
  6. Analiza projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.
print

Zobacz także: