LXX Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 29.12.2022 r. godz. 12:00

22.12.2022r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXX sesja  Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec 

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: