LXXIV sesja Rady Gminy Zgorzelec – 27.03.2023 r. godz. 15:00

15.03.2023r.
Drukuj

 Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 1500 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się LXXIV sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. a) PROTOKÓŁ Nr LXXI/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 09 stycznia 2023 r. sesja nadzwyczajna
 4. b) PROTOKÓŁ Nr LXXII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 19 stycznia 2023 r. sesja nadzwyczajna
 5. c) PROTOKÓŁ Nr LXXIII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 10 lutego 2023 r. sesja nadzwyczajna
 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2022.
 8. Sprawozdanie z realizacji zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych dzieci i młodzieży na terenie gminy- GOK;CRT.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2022.
 10. Formy pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 i 2023 r. -zakres działań i środki wydatkowane na ten cel.
 11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.

 

 Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

  (-) Anna Rakoczy

 

print

Zobacz także: