LXXXIII Sesja w dniu 30 października 2023, godz. 14:00 – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

23.10.2023r.
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

LXXXIII Sesja w dniu 30 października 2023, godz. 14:00,  Sala Konferencyjna
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
a) PROTOKÓŁ Nr LXXXII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 28 września 2023r.
3. Stanowisko Rady Gminy Zgorzelec w sprawie skarg; wniosków i petycji.
4. Zapoznanie się z informacją zabezpieczenia pomocy potrzebującym podczas zimy przez GOPS.
5. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Zgorzelec.
6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

print

Zobacz także: