LXXXVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec w dniu 11 grudnia 2023 r., godz. 13:30

05.12.2023r.
Drukuj

LXXXVI Sesja nadzwyczajna Rady  Gminy   Zgorzelec  w  dniu 11 grudnia  2023 r., godz. 13:30

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1330 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  LXXXVI Sesja nadzwyczajna  Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad, sprawdzenie kworum.
  2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektami.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna  Rakoczy

print

Zobacz także: