Obwieszczenie o systemie wczesnego ostrzegania

19.10.2020r.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

W dniu 20 października 2020 r. o godzinie 13:20 odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania z Nastawni Zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie.

UWAGA MIESZKAŃCY RADOMIERZYC I RĘCZYNA!

Uruchomienie syreny z Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego.

Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:

  1. „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W dniu dzisiejszym w ramach treningu syrenę uruchomimy także dwukrotnie:

  1. godz. 13:25 – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. godz. 13:30 – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

/Wójt Gminy Zgorzelec/

print

Zobacz także: