Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

03.08.2020r.
Drukuj
w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Pełna treść uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

print

Zobacz także: