Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

06.04.2022r.
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza sprzedaż łączną samochodów:

1. Marka: Mercedes-Benz

 • Model: 290GD 461
 • nr VIN: WDB46133717097435
 • nr rejestracyjny DZG 08413
 • Rok produkcji: 1994
 • Rodzaj pojazdu: samochód terenowy
 • Data pierwszej rejestracji: 1994/11/07
 • Pojemność silnika (ccm): 2874
 • Moc kW / KM: 70/95
 • Liczba cylindrów /układ cylindrów 5/rzędowy
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Rodzaj napędu 4WD (4×4)
 • Wskazanie drogomierza (km): 25956 km
 • Rodzaj nadwozia: kombi(uniwersalne) 3 drzwiowe

2. Marka: SSANGYOUNG

 • Model: Actyon Sports TD MR” 07 E4 2.7 t
 • Wersja: Elegance 4WD
 • nr VIN: KPACA1EKS8P029556
 • nr rejestracyjny  DZG 33236
 • Rok produkcji: 2008
 • Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
 • Data pierwszej rejestracji: 2008/02/11
 • Pojemność silnika (ccm): 1998
 • Moc kW / KM: 104/141
 • Liczba cylindrów /układ cylindrów 4/rzędowy
 • Skrzynia biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu 4WD (4×4)
 • Wskazanie drogomierza (km): 260407 km
 • Rodzaj nadwozia: pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

3. Cena wywoławcza:

 • Mercedes-Benz 290GD 461, cena wywoławcza: 25.250,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście pięćdziesiąt złotych) w tym 23% VAT.
 • SSANGYOUNG Actyon Sports TD MR” 07 E4 2.7 t, cena wywoławcza: 6.850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) w tym 23% VAT.
 • Łączna cena wywoławcza samochodów wynosi: 32.100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące, sto złotych).
 • Wadium – wynosi 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.  (decyduje termin uznania na rachunku bankowym) przelewem na rachunek Gminy Zgorzelec nr 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448.
 • Wadium zwraca się do 3 dni od dnia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

4. Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:

 • Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem: „ŁĄCZNA OFERTA ZAKUPU SAMOCHODÓW”.
 • Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 20 kwietnia 2022 r.  w Biurze Obsługi Klienta ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub do dnia 20 kwietnia 2022 r. przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.
 • Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 12 na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.
 • Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00.

5. Wzór dokumentów:

– Załącznik nr 1 – Oświadczenie;

– Załącznik nr 2 – Umowa sprzedaży samochodu;

– Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży samochodu;

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym  umówieniu się pod numerem telefonu: 518-221-668 w godzinach 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w terminie od 6 kwietnia 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r.

7. Inne informacje:

 • sprzedający wybierze  oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane pojazdy,
 • zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Urząd Gminy Zgorzelec zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.

print

Załączniki

Zobacz także: