OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

07.07.2022r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec dokonuje zmiany w treści ogłoszenia zamieszczonego

w dniu 04.07.2022 r.

dotyczącego I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Zgorzelec

działki nr 545/30 położonej w obrębie Żarska Wieś

 w zakresie wpłaty wadium jak poniżej:

 

 

Zmianie ulega kwota wadium, zamiast

„Wadium do przetargu wynosi: 15.191,20 zł.”

 ustala się:

„Wadium do przetargu wynosi: 151.912,00 zł.”

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia znak NP.6840.4.2022/5 z dnia 04.07.2022 r. pozostają bez zmian.

print

Załączniki

Zobacz także: