Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

27.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 11.05.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych następujących nieruchomości:

  1. działki nr 296/4 o pow. 0,1473ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec;
  2. działki nr 345/1 o pow. 0,1016ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec;
  3. działki nr 345/3 o pow. 0,3329ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.
print

Zobacz także: