Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

 

1.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/3 o pow. 0,1401ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło:  5.400,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.400,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

2.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/4 o pow. 0,1402ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło:  5.400,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.400,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

3.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/5 o pow. 0,1401ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 5.400,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.400,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

4.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/6 o pow. 0,1402ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  Lz o pow. 0,1359ha – grunty zadrzewione i zakrzewione, RIVa o pow. 0,0043ha – grunty orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 5.400,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.400,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

5.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/7 o pow. 0,1712ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta,  nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz o pow. 0,0428ha– grunty zadrzewione i zakrzewione; RIVa o pow. 0,1284ha – grunty orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 66.422,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 6.600,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 66.422,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 6.600,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

6.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/8 o pow. 0,1502ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie równoległoboku, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RIVa – grunty orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 5.800,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.800,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

7.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/9 o pow. 0,1501ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie równoległoboku, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek użytek RIVa – grunty orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 5.800,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.800,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

8.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/10 o pow. 0,1502ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie nieregularnym zbliżonym do kwadratu,  nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz o pow. 0,0131ha – grunty zadrzewione i zakrzewione; RIVa o pow. 0,1371ha – grunty orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło:  5.800,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1115, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 58.342,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.800,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1115, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

9.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/11 o pow. 0,1809ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDZ1 – tereny dróg zbiorczych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 70.042,00 zł.
Wadium do przetargu wniosło: 7.000,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1130, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 70.042,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 7.000,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1130, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 20 lutego 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 16 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: