Ograniczenie ruchu drogowego w Jędrzychowicach

24.03.2020r.
Drukuj

BUDIMEX SA. Jako Wykonawca realizujący zadanie pn. „Budowa chodników w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice informuje, że od 25 marca zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w tym ręczne sterowanie ruchem i sygnalizacja świetlna. Po zakończonej dniówce roboczej, ruch kołowy zostanie przywracany do pełnego przekroju jezdni.Uciążliwości potrwają do 31 maja 2020 r.

print

Zobacz także: