Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 124

17.08.2023r.
Drukuj

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 75%
Zalewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo także alarmowych.

Obszar: Osobłoga, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Ślęza górna do Borowa, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Strzegomka do Łażan, Kaczawa górna do Dunina, Skora (górna), Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Ostrożnica, Izera, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie, opolskie).

Ostrzeżenie ważne:
Od: godz. 14:00 dnia 17.08.2023
Do: godz. 23:00 dnia 17.08.2023

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

print

Zobacz także: