Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Żarska Wieś

08.07.2020r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec

1.Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  277/15 o pow. 0,5035ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015279/5. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RV– grunty orne o pow. 0,1660ha oraz ŁIV  o pow. 0,2964ha i ŁV o pow. 0,0411 ha – łąki trwałe.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela, działki nr 277/15, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 112.100,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 12.000,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 95.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 9.500,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła 81.300,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 8.200,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 81.300,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 8.200,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wyniosła: 79.999,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 7.999,90 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do VI przetargu wynosi: 79.999,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 8.000,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 277/14 o pow. 0,1163ha, KW JG1Z/00015279/5 oraz udział 25/100 części do działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RIVa– grunty orne o pow. 0,0474ha oraz ŁIV o pow. 0,0689ha – łąki trwałe.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela, działki nr 277/14 o pow. 0,1163ha oraz poprzez udział 25/100 części do nieruchomości, działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

ena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 29.425,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.900,00 zł.

Przetarg  został  przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wyniosła: 25.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.500,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do VI przetargu wynosi: 25.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 2.500,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 915 w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 277/13 o pow. 0,1210ha , KW JG1Z/00015279/5 oraz udział 25/100 części do działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RIVa– grunty orne o pow. 0,0372ha oraz ŁIV  o pow. 0,0645ha i ŁV o pow. 0,0193 ha – łąki trwałe.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 277/13 o pow. 0,1210ha oraz poprzez udział 25/100 części do nieruchomości, działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 30.525,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 3.000,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 27.050,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.700,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 27.050,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.700,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła:: 27.050,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.700,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6., a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do V przetargu wyniosła: 26.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do VI przetargu wynosi: 26.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 2.600,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 930 w Urzędzie Gminy Zgorzelec,                 ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 277/11 o pow. 0,1172ha, KW JG1Z/00015279/5 oraz udział 25/100 części do działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RIVa o pow. 0,1172 ha – grunty orne.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 277/11 o pow. 0,1172ha oraz poprzez udział 25/100 części do nieruchomości, działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 29.625,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.900,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wyniosła: 25.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.500,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do VI przetargu wynosi: 25.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 2.500,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 945 w Urzędzie Gminy Zgorzelec,                 ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 7 sierpnia 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz, że nie będę występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Oświadczam, że znany mi jest stan zagospodarowania nieruchomości, przez co należy rozumieć, ukształtowanie tereny, znajdujące się na terenie nieruchomości niezinwentaryzowane urządzenia wodne i urządzenia infrastruktury technicznej.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 56 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Żarska Wieś, na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: