Trening systemu wczesnego ostrzegania

09.04.2022r.
Drukuj
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o sygn. BZ-WCZK.642.20.2022.BR, w dniu 10.04.2022r. o godzinie 08:41 na terenie Powiatu Zgorzeleckiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostanie wyemitowany, z wykorzystaniem syren alarmowych, sygnał „ogłoszenie alarmu”.
Celem treningu jest:
  • sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania
  • doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu
  • ocena sprawności technicznej syren alarmowych
  • upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
print

Zobacz także: