Trening akustycznego systemu selektywnego alarmowania ludności

13.10.2020r.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Gminy Zgorzelec o planowanym  treningu na dzień 20 października 2020 r. na godzinę 1325 dotyczącym sprawdzenia akustycznego systemu selektywnego alarmowania ludności cywilnej o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Syreny zostaną uruchomione na zaporze zbiornika WITKA w Niedowie w sposób następujący:

  • o godzinie 13:25 „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
  • o godzinie 13:30 „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. 

UWAGA:

W ramach treningu zostanie sprawdzone działanie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. Ogłoszenie, odwołanie alarmu oraz podanie komunikatu głosowego nastąpi z Nastawni zapory w Niedowie.

/Wójt Gminy Zgorzelec/

print

Zobacz także: