Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec – 18 marca 2024 r., godz. 12:00

01.03.2024r.
Drukuj

Zawiadamiam że w dniu 18 marca 2024 r.  o godz. 12 00 w   sali   Konferencyjnej    Urzędu   Gminy   Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  59-900 Zgorzelec, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza stanu dożywiania dzieci i młodzieży z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy za 2023 rok. (GOPS)
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za lata 2021-2023 i systemie pieczy zastępczej.(GOPS)
  3. Sprawozdanie z realizacji zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych dzieci i młodzieży na terenie gminy. (GOK; CRT)
  4. Analiza projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.
print

Zobacz także: