Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec – 5 czerwca 2024 r., godz. 14:00

29.05.2024r.
Drukuj

Zawiadamiam że w dniu 05 czerwca 2024 r.  o godz. 14 00 w   sali   Konferencyjnej    Urzędu   Gminy   Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  59-900 Zgorzelec, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. 1. Analiza raportu o stanie gminy.
  2. 2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Zgorzelec.

a) UCHWAŁA NR 12/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  (jest to propozycja wysokości stawki)

b) UCHWAŁA NR 13/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 180/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (jest to propozycja ustalenia stawki)

  1. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
  2. Zamkniecie obrad.
print

Zobacz także: