Wspólne    posiedzenie    Komisji   Rady  Gminy   Zgorzelec  w  dniu    11 grudnia 2023 r., godz. 13:00

05.12.2023r.
Drukuj

Wspólne    posiedzenie    Komisji   Rady  Gminy   Zgorzelec  w  dniu    11 grudnia 2023 r., godz. 13:00

Zawiadamiam że w dniu 11 grudnia 2023 r.  o godz. 13 00 w   sali   Konferencyjnej    Urzędu   Gminy   Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  59-900 Zgorzelec, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektu budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2024 .
  2. Analiza projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: