Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec w dniu 22 listopada 2021 r., godz. 15:00

15.11.2021r.
Drukuj

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec, które  odbędzie się że w dniu 22 listopada 2021 r.  o godz. 15 00 w   sali   konferencyjnej    Urzędu   Gminy   Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  59-900 Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
  2. Zapoznanie się z informacja zabezpieczenia pomocy potrzebującym podczas zimy przez GOPS.
  3. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
  4. Analiza projektów uchwał.
  5. Sprawy różne
print

Zobacz także: