XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 26 lutego 2024 r. o godz. 13:00

13.02.2024r.
Drukuj

26 lutego 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się XCI sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2023.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na ternie Gminy Zgorzelec za rok 2023.
  6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
print

Zobacz także: