XCII sesja Rady Gminy Zgorzelec – 21 marca 2024 r. godz. 12:00

12.03.2024r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się XCII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
    • a) PROTOKÓŁ Nr XCI/24 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26 lutego 2024 r. sesja zwyczajna
  1. Analiza stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
  2. Sprawozdanie gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2023 (CRT;GOK;GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2024.
  3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: