XII Sesja nadzwyczajna, 19 lipca 2019 – godz. 14:00

19.07.2019r.
Drukuj

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

    • a. UCHWAŁA NR 68/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.
    • b. UCHWAŁA NR 69/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
    • c. UCHWAŁA NR 70/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe)”.
    • d. Uchwała Nr 71/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
    • e. Uchwała Nr 72/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 lipca 2019 r.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

4. Zakończenie obrad.

print

Zobacz także: