XLIV sesja Rady Gminy Zgorzelec – 11.08.2021 r. godz. 15:00

04.08.2021r.
Drukuj

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E    

Zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
    2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
    3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
    4. Zamkniecie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: