XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec – 14.12.2021 r.

09.12.2021r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
4. Zamkniecie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: