XLVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzele – 4.11.2021 r. – godz. 15:00

29.10.2021r.
Drukuj

 Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 1500 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się XLVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
4. Zamkniecie obrad.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

  (-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: