XLVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 12.12.2022 r., 15:00

08.12.2022r.
Drukuj

Rada Gminy Zgorzelec
LXVIII Sesja w dniu 12 grudnia 2022, godz. 15:00
Sesja

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się XLVIII sesja  Rady Gminy Zgorzelec.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
 4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2023.
  1. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
  2. Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
  3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
  4. Plan pracy Rady Gminy Zgorzelec.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec 

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: