XLVIII Sesja w dniu 29 listopada 2021, godz. 15:30

24.11.2021r.
Drukuj

Rada Gminy Zgorzelec
XLVIII Sesja w dniu 29 listopada 2021, godz. 15:30
Sesja WO.0002.48.21


ZAPROSZENIE

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Zapoznanie się z informacja zabezpieczenia pomocy potrzebującym podczas zimy przez GOPS.
  4. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
  5. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
  6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: