XXVII Posiedzenie Komisji Rady Gminy 17 października 2022 – godz. 15:00

11.10.2022r.
Drukuj

XXVII Posiedzenie w dniu 17 października 2022, godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559) zawiadamiam, że w dniu 22 września odbędzie się posiedzenie komisji Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2021/2022.
  2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
  3. Analiza projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.
print

Zobacz także: