XXXVII sesja w dniu 31 marca 2021 r., godz. 14:00

24.03.2021r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca  2021 r. o godz. 1400 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XXXVII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: