Zawiadomienie – IX Sesja Rady Gminy

17.04.2019r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia  2019 r. o godz. 1100 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  IX sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.
  5. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
  6. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018 (CRT, GOK, GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2019.
  7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  8. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.
print

Zobacz także: