Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Zgorzelec

27.06.2018r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia  2018 r. o godz. 1300 w świetlicy wiejskiej w Łagowie, przy ulicy Sportowej, odbędzie się LII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
  3. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017 (CRT,GOK,GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2018 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
  4. Gminna Strategia Ochrony Zdrowia.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCA     
RADY GMINY ZGORZELEC
( – )   ANNA RAKOCZY

print

Zobacz także: