ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

20.09.2019r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 30 września  2019 r. o godz. 1100 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XIV sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I

półrocze 2019 r.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy

Zgorzelec w roku szkolnym 2018/2019 oraz przygotowanie

placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

  1. Sprawozdanie z przebiegu akcji letniej.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  3. Wybory ławników.
  4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

  (-) Anna Rakoczy

 

 

print

Zobacz także: