Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zgorzelec

14.11.2019r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada  2019 r. o godz. 1100 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XVI sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
  4. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń

    majątkowych.

  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

  (-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: