Zawiadomienie

22.06.2018r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się, że w dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Łagowie odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i poinformowanie o celowości jego zwołania.
  2. Przeprowadzenie wyborów
  • wybór Komisji Wyborczej
  • zgłaszanie kandydatów na sołtysa
  • głosowanie i ogłoszenie wyników
  1. Zamknięcie zebrania

 

W przypadku braku „quorum” dla ważności zebrania wyznacza się  II termin zebrania wiejskiego – 08.02.2018r. godz. 17.15

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
RADY GMINY ZGORZELEC
( – )   ANNA RAKOCZY
print

Zobacz także: