Zgromadzenie w dniach od 10.04.2024 do 30.06.2024 w godzinach 6.00 – 20.00

05.04.2024r.
Drukuj

Z G R O M A D Z E N I E

 Szanowni Mieszkańcy informuję, iż w dniach od 10.04.2024 do 30.06.2024 w godzinach 6.00 – 20.00 zostanie przeprowadzone zgromadzenie publiczne  dotyczące protestu przewoźników organizowane przez Polską Unie Transportu.

Cel zgromadzenia: protest przeciwko pogarszającej się sytuacji w branży transportowej.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem organizatora, miejscem zgromadzenia, jego rozpoczęcia i zakończenia  będzie: węzeł drogowy autostrady A4 wjazd i zjazd w kierunku Zgorzelca i w kierunku Wrocław wraz z autostradą A4 na odcinku 1 km w stronę Niemiec i z powrotem. Odcinek DK 94  drogi od węzła Zgorzelec w stronę Żarska Wieś. Odcinek DK30 drogi od węzła A4 Zgorzelec do ronda przy ul. Słowiańskiej /Armii Krajowej.

Zgromadzeni będą poruszać się  po wskazanej trasie samochodami ciężarowymi zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

print

Zobacz także: