Konferencja nt. pieczy zastępczej w powiecie zgorzeleckim

19.09.2022r.
Drukuj

W piątek 16 września 2022 r. Starosta Zgorzelecki zorganizował spotkanie dotyczące pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach. Są bowiem rodziny, które kochają swoje dzieci lecz bezradność i brak umiejętności funkcjonowania powodują często nieumiejętność poradzenia sobie z rzeczami zasadniczymi dnia codziennego i w efekcie rozpad rodziny.

W spotkaniu udział wzięli – starosta zgorzelecki Artur Bieliński, samorządowcy z terenu powiatu, dyrektorzy i pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, Gminę Zgorzelec reprezentowali Zastępca Wójta Marek Wolanin oraz Kierownik GOPS Bogumiła Hamielec, przedstawiciel zgorzeleckiej prokuratury, prezes sądu Dominika Gotthardt, kuratorzy sądowi oraz Zastępca Komendanta Policji Łukasz Rachwalski.

W trakcie spotkania podsumowano działania w 2021 r., obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, które rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy mogą uzyskać w PCPR. Poruszono konieczność organizowania szerszego wsparcia na terenie gmin przez OPS-y, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca.

Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat istniejących procedur i wymiany informacji w celu usprawnienia działań na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu.

źródło: PCPR w Zgorzelcu

print

Zobacz także: