Konferencja pn. Uzależnienia a przemoc domowa

30.09.2022r.
Drukuj

We wtorek 27 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Zgorzelcu odbyła się konferencja pt.” Uzależnienia od środków psychoaktywnych: rodzaje testów, metody oszukiwania”, którą zorganizowała przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pan Leopold Lisicki – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Uzależnienia, zwłaszcza od substancji chemicznych, istotnie upośledzają zdolność do samokontroli i racjonalnej oceny sytuacji, a zarazem przyczyniają się do wzrostu poziomu irytacji, bardziej agresywnego reagowania na frustracje, przecierania albo wzmacniania drogi prowadzącej do przemocy domowej.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele oświaty, prokuratury, sądownictwa, pomocy społecznej, policji oraz służby zdrowia. W trakcie konferencji Pan Leopold Lisicki przedstawił tematykę z zakresu:
– rodzaju narkotyków
– objaw ich użytkowania
– leków uzależniających
– rodzaju testów
– dopalaczy
W trakcie konferencji został również zaprezentowany film instruktażowy pt.: ”Jak wykonać prawidłowo test na zawartość narkotyków w organizmie”. Zagadnienia pozyskane podczas Konferencji pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę i informację w zakresie uzależnień od  narkotyków i innych używek, które  w konsekwencji są skutkiem przemocy.

źródło: GOPS w Zgorzelcu

print

Zobacz także: