Konkurs „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”

17.11.2023r.
Drukuj

W czwartek 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym komisja konkursowa “Nasza Wieś – mamy się czym pochwalić”, wyłoniła zwycięskie wsie. W IX edycji konkursu udział wzięło 6 sołectw z trzech gmin powiatu zgorzeleckiego:

I miejsce zajęły wsie Jasna Góra oraz Ruszów.

II miejsce otrzymały pozostałe cztery wsie: Bratków, Gozdanin, Jerzmanki i Jędrzychowice.

Pod ocenę komisji konkursowej były poddane takie elementy jak m.in.: dbałość o estetykę wsi, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi), oferta wsi (kiermasze, jarmarki, dożynki, odpusty, majówki, zabawy itp.), umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz lokalnego środowiska oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Gratulujemy zwycięzcom! Cieszymy się, że trzy miejscowości z Gminy Zgorzelec wzięły udział w konkursie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

print

Zobacz także: