Konkursy

 

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 573/Z/24 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 04 stycznia 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2024

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 471/Z/23 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 stycznia 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2022

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 342/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 313/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 246/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 246/Z/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 173/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 167/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 2 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 140/Z/19 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 7-Z-18 w sprawie otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na 2019 rok

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 295/Z/17 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 4 grudnia 2017r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 187/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2016r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 marca 2016r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 106/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 02 grudnia 2015r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 34/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 kwietnia 2015r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2014r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 304/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2014r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 283/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 03 grudnia 2013r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 220/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 05 marca 2013r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 195/12 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 12 grudnia 2012r.