Konkursy

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2023

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 342/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2022

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 313/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 246/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 246/Z/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 173/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 167/Z/20 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 2 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 140/Z/19 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 7-Z-18 w sprawie otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na 2019 rok

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 295/Z/17 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 4 grudnia 2017r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 187/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2016r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 marca 2016r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 106/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 02 grudnia 2015r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 34/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 kwietnia 2015r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2014r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 304/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2014r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 283/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 03 grudnia 2013r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 220/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 05 marca 2013r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 195/12 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 12 grudnia 2012r.