KONTA BANKOWE

RACHUNEKK PODSTAWOWY GMINA ZGORZELEC
57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
62 1160 2202 0000 0004 7751 2064

DEPOZYTY
73 1160 2202 0000 0004 7751 2448

ODPADY KOMUNALNE
26 1160 2202 0000 0004 7840 8992