KONTA BANKOWE

Rachunek bieżący:

40 2030 0045 1110 0000 0189 7190

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

83 1600 1462 1016 7768 0000 0034

Udostępnienie danych osobowych:

86 2030 0045 1110 0000 0190 0630

Depozyt (wadia i zabezpieczenia):

06 2030 0045 1110 0000 0189 7220