KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

11.05.2022r.
Drukuj

GOPS w Zgorzelcu informuje, że przystąpił do realizacji Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zwiększanie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa- sygnał SOS,
  2. detektor upadku,
  3. czujnik zdjęcia opaski,
  4. lokalizator GPS,
  5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego umożliwia połączenie z dyspozytorem (ratownik medyczny, pielęgniarka, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorom. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych  jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany  stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych  w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 12:00 osobiście lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu:

Zastępca Kierownika GOPS w Zgorzelcu Monika Kieliś

Tel. 75 77 52 667

źródło: GOPS w Zgorzelcu

print

Zobacz także: