Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

05.10.2023r.
Drukuj

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu przypomina o możliwości zgłaszania zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Na mapie można zaznaczyć miejsca występowania problemów, które powtarzają się w Państwa najbliższej okolicy. Na przykład: przekraczanie dozwolonej prędkości, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnieniu kontaktu z policją. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.

Krajowa Mapa Zagrożeń jest narzędziem internetowym pozwalającym na przekazywanie przez mieszkańców informacji o miejscach i zdarzeniach, które w ich ocenie są niebezpieczne. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Od początku 2023 roku w powiecie zgorzeleckim, odnotowano 1077 naniesionych zagrożeń. Z czego ponad 48% potwierdzono.

Pośród katalogu zagrożeń wskazywanych przez mieszkańców w KMZB, dominującymi są:

  • nieprawidłowe parkowanie;
  • przekraczanie dozwolonej prędkości;
  • niewłaściwa infrastruktura drogowa;
  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest również dostępna jako aplikacja na telefon. Pobierając darmową aplikację Geoportal Mobile znajdziemy w niej zakładkę z dostępem do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, posiadając smartfona i dostęp do Internetu, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy mieć zawsze przy sobie. Dodatkowo, podczas nanoszenia zagrożenia na mapę, mamy możliwość wprowadzania krótkiego opisu, a także dołączanie zdjęć.

Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów. W przypadku potwierdzenia zagrożenia, funkcjonariusze podejmują działania w kierunku jego wyeliminowania.

Przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu 

print

Zobacz także: