KRUS: Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna

09.09.2020r.
Drukuj

Bezpieczny sposób obcinania gałęzi i prace na wysokości.

Prace związane z obcinaniem gałęzi powinny być wykonywane zespołowo. Gdy używamy drabiny, należy ją stabilnie ustawić. Dla bezpieczeństwa konieczny jest też kask. Na osypującą się korę, trociny i inne zanieczyszczenia należy używać okulary ochronne. Do ścinki na wysokościach warto wykorzystywać piły na wysięgniku lub mniejsze i lżejsze tzw. pilarki arborystyczne, także w wersji elektrycznej – nie ma wtedy ryzyka wdychania spalin. W przypadku skomplikowanych cięć, czy trudno dostępnych drzew należy skorzystać z pomocy profesjonalistów (arborystów).

Arborystyka to zawód, który polega głównie na roztoczeniu opieki nad drzewami. Obejmuje on pełny cykl życia drzewa, od momentu nasadzenia aż do uschnięcia lub wycinki.

Nigdy nie wykonuje się prac, jeśli pod drzewem znajdują się osoby trzecie.

Drabin nie należy opierać o ścinane cienkie gałęzie.

Znacznym ułatwieniem w pracy, w koronach drzew są pilarki na wysięgniku.

Przy załadunku i rozładunku drewna ważne jest nieprzekraczanie dopuszczalnych norm dźwigania – mężczyźni mogą dźwigać do 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Przedmioty cięższe niż 30 kg w przypadku mężczyzn i cięższe niż 12 kg w przypadku kobiet, nie mogą być ręcznie przenoszone na odległość przekraczającą 25 m lub pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 m.

Przedmioty przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 m, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, masa tych przedmiotów nie może przekraczać: 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej dla mężczyzn i 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej dla kobiet.

Przy ładowaniu drewna na przyczepę warto posługiwać się narzędziami ułatwiającymi jego transportowanie – capinami i kleszczami.

Należy również pamiętać o zabezpieczeniu dłoni rękawicami ochronnymi, a stóp – obuwiem roboczym z metalowymi noskami.

Ładunek umiejscowiony na przyczepie należy starannie zabezpieczyć, spinając go pasami. W ten sposób zagwarantujemy jego stabilność oraz ograniczymy możliwość przypadkowego upadku. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, że nie wolno przebywać na transportowanym drewnie, zaczepie lub jakimkolwiek innym miejscu nieprzeznaczonym do transportu osób.

Zabrania się jazdy z wyłączonym silnikiem lub rozłączonym napędem (w pozycji luzu). Podczas transportu należy unikać gwałtownego hamowania, nagłych i ostrych skrętów, a także jechać z bezpieczną prędkością.

Każda przyczepa transportowa poruszająca się po drogach publicznych musi być oznakowana i oświetlona.

Transportując drewno pamiętaj o jego unieruchomieniu. W tym celu stosuj pasy.

Przewożąc drewno pamiętaj o jego unieruchomieniu. W tym celu stosuj pasy. Przed mocowaniem sprawdź ich stan.

Osoby pracujące przy rozładunku drewna przed rozpoczęciem pracy powinny ustalić między sobą sposób komunikowania się.

Drewno należy wyładować na terenie obejścia, w miejscu do tego przeznaczonym, z dala od ciągów komunikacyjnych, na stabilnym, równym i uporządkowanym podłożu. Przy rozładunku należy także zabezpieczyć przyczepę przed niekontrolowanym ruchem.

Nigdy nie należy zrzucać drewna w sposób chaotyczny

Stos z drewnem powinien być starannie ułożony, zabezpieczony przed przemieszczeniem, czy rozpadnięciem. Podczas prac przy wyładunku drewna niedopuszczalna jest obecność osób postronnych.

źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

print

Zobacz także: