KRUS: Dobre praktyki BHP w chowie i hodowli trzody chlewnej

16.06.2023r.
Drukuj

Dobre praktyki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w chowie i hodowli trzody chlewnej są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa rolnikom oraz dla zachowania higieny i zdrowia zwierząt.

Poniżej przedstawiamy kilka dobrych praktyk BHP w chowie i hodowli trzody chlewnej:
1. Noszenie odpowiedniego stroju ochronnego – rolnicy podczas obsługi zwierząt gospodarskich powinni nosić odpowiednie obuwie, rękawice, kombinezony i okulary ochronne. Powinny być one wykonane z materiałów, które zapewniają ochronę przed chorobami i zakażeniami.
2. Właściwe mycie rąk przed i po kontakcie ze zwierzętami.
3. Stosowanie odpowiednich narzędzi – narzędzia używane w hodowli trzody chlewnej powinny być odpowiednio przygotowane i konserwowane, aby uniknąć przypadkowych urazów lub zakażeń.
4. Stosowanie odpowiednich procedur – rolnicy powinni być przeszkoleni w stosowaniu odpowiednich procedur, takich jak kwarantanna i izolacja zwierząt, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.
5. Kontrola jakości i higieny – należy regularnie kontrolować jakość i higienę karmy, wody i powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta.
6. Regularne czyszczenie i dezynfekcja – pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta, powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.
7. Odpowiednie ustawienie sprzętu – sprzęt używany w hodowli trzody chlewnej powinien być odpowiednio ustawiony i zabezpieczony, aby uniknąć przypadkowych urazów.
8. Regularne szkolenia – rolnicy powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być świadomi zagrożeń związanych z pracą w hodowli trzody chlewnej.

Pamiętaj, że stosowanie dobrych praktyk BHP w chowie i hodowli trzody chlewnej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zdrowia zwierząt, poprawę wydajności hodowlanej oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Opracowała: inspektor PT KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA W LUBANIU
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań

T: +48 75 722 84 13
F: +48 75 722 69 74

luban@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

źródło:

  • broszury KRUS
  • www.krus.gov.pl
print

Zobacz także: