Kultura w sieci – program kultury w okresie pandemii

14.04.2020r.
Drukuj

KULTURA W SIECI – PROGRAM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROZWÓJ KULTURY W OKRESIE PANDEMII

WSPARCIA DLA:

 • artystów,
 • twórców,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i fundacje;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

BUDŻET PROGRAMU: 20 mln zł

 • 5 mln zł na stypendia dla artystów,
 • 15 mln zł dotacja dla instytucji i organizacji.

Środki przeznaczone będą na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 06.04.2020r. do 20.04.2020r.

CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA ARTYSTÓW:

 1. 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 2. mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI: od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.

 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
 • Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
 • Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00 zł netto).

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa,
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

 1. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 2. wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
 3. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 4. tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 5. tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

Dokumentacja konkursowa

print

Zobacz także: