Kwalifikacja Wojskowa w 2021 r.

22.03.2021r.
Drukuj

Na mocy rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r., terminy przeprowadzenia tego przedsięwzięcia zostały ustalone na dwa  okresy od dnia 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. lub od dnia 9 sierpnia  do 19 listopada 2021 r.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Zgorzelec to:

  1. mężczyźni urodzeni u 2002 ,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001,  którzy nie posiadają określonej kategorii  i  zdolności do czynniej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowe niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby

Szczegółowy plan Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2021 r. zostanie podany poprzez obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego, które zostanie podane do publicznej wiadomości na terenie Gminy Zgorzelec w sposób  zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwach, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz BIP-ie tut. urzędu.

 

 

 

print

Zobacz także: