List otwarty samorządowców z terenów przygranicznych do Premiera RP

24.04.2020r.
Drukuj

Szanowni mieszkańcy

Pod koniec marca wspólnie z innymi samorządami z pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego zaapelowaliśmy do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie podjęcia efektywnych działań na rzecz mieszkańców naszego regionu pracujących w Niemczech i Czechach pozbawionych możliwości dotarcia do miejsca pracy. Obecnie panująca sytuacja i przepisy jakimi objęci są wszyscy przekraczający granicę sprawiła, że wiele osób utraciło pracę lub wkrótce ja utraci. Skutki zamknięcia granic będą dla naszych gmin bardzo dotkliwe przede wszystkim w wymiarze finansowym. Tylko kompletne rozwiązania systemowe dotyczące całego pogranicza mogą rozwiązać tą sytuację.

22 kwietnia wystosowaliśmy list otwarty do Premiera RP w tej sprawie, w którym apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań umożliwiających kontynuację pracy zarobkowej naszym rodakom poza granicami kraju, w tym oczekiwane otwarcie granic i możliwość ich przekraczania bez obowiązku odbywania obligatoryjnej kwarantanny. Liczymy na wyrozumiałość władz szczebla centralnego i podjęcie w tym zakresie szybkich decyzji.

print

Zobacz także: