LVII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

08.06.2022r.
Drukuj

W poniedziałek 6 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– nadania ulicy nazwy „Miodowa” w miejscowości Kunów,
– w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, obrębu Jerzmanki,
– zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: